Liên kết web
Bản đồ Bộ giao thông vận tải Tuyên truyền an toàn giao thông Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Kỷ yếu ngành
Kỷ yếu ngành
Màu chữ Cỡ chữ
Kỷ yếu ngành

​​​​​​​

Lời nói đầu

Chương I: Cơ sở hình thành tỉnh Bạc Liêu – Đặc điểm hệ thống giao thông vận tải Bạc Liêu
Chương II: Giao thông liên lạc ở Bạc Liêu (giai đoạn 1930 - 1945) - Giao thông liên lạc Bạc Liêu trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)
Chương III: Giao thông liên lạc Bạc Liêu trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước (giai đoạn 1954 – 1975)
Chương IV: Hoạt động ngành GTVT tỉnh Minh Hải (Giai đoạn 1975 – 1985)
Chương V: Giao thông vận tải thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước (Giai đoạn 1986 – 1996)
Chương VI: Giao thông vận tải sau 15 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu lần thứ 2 (Giai đoạn 1997 – 2011)

Một số hình ảnh xây dựng các công trình giao thông 
Chương VII: Định hướng nhiệm vụ phát triển Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2010 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Lời kết
Một số hình ảnh hoạt động ngành Giao thông vận tải qua các thời kỳ
Hình ảnh cán bộ lãnh đạo Sở phòng - Ban và các đơn vị trực thuộc ngành GTVT Bạc Liêu


Phụ lục:
Danh sách 25 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành GTVT giai đoạn 2001 - 2003"
Danh sách 42 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp GTVT”
Danh sách tặng thưởng Huy chương “Vì sự nghiệp GTVT”
Danh sách cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ
Cán bộ phòng, ban, đơn vị đã kinh qua từ năm 1975 đến nay
 

Học tập Bác Thông tin mời gọi đầu tư GTVT Mời dự thầu xây dựng CTGT Kết quả đấu thầu Danh bạ điện thoại
Thăm dò
Thống kê truy cập
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn