Liên kết web
Bản đồ Bộ giao thông vận tải Tuyên truyền an toàn giao thông Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Xe buýt
Màu sơn xe buýt của các doanh nghiệp vận tải khách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. (20/05/2020)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu thông báo Màu sơn xe buýt của các doanh nghiệp vận tải khách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau:

Đề án Quy hoạch vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 – 2020 (20/05/2020)

Đặt vấn đề

1. Sự cần thiết phải lập đề án:

Cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông đường bộ trong tỉnh, mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô cũng được hình thành và phát triển ngày càng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Học tập Bác Thông tin mời gọi đầu tư GTVT Mời dự thầu xây dựng CTGT Kết quả đấu thầu Danh bạ điện thoại
Thăm dò
Thống kê truy cập
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn