Liên kết web
Bản đồ Bộ giao thông vận tải Tuyên truyền an toàn giao thông Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Kế hoạch vận tải
Kế hoạch vận tải
Màu chữ Cỡ chữ
KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA – HÀNH KHÁCH NĂM 2012 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

DANH MỤC

Đơn vị tính

Kế hoạch

2012

Ghi chú

1

2

3

4

5

A

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

1

Khối lượng vận chuyển

1000 tấn

6.500

2

Lượng luân chuyển

1000 tấn.km

325.500

a

Vận tải đường bộ

Khối lượng vận chuyển

1000 tấn

4.125

Lượng luân chuyển

1000 tấn.km

213.247

b

Vận tải đường sông

Khối lượng vận chuyển

1000 tấn

2.375

Lượng luân chuyển

1000 tấn.km

112.253

B

VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

1

Khối lượng vận chuyển

1000 HK

52.200

2

Lượng luân chuyển

1000 HK.km

1.231.000

a

Vận tải đường bộ

Khối lượng vận chuyển

1000 HK

46.542

Lượng luân chuyển

1000 HK.km

1.094.099

b

Vận tải đường sông

Khối lượng vận chuyển

1000 HK

5.658

Lượng luân chuyển

1000 HK.km

136.901

C

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

1

Tỷ lệ ấp có đường giao thông nông thôn (liên ấp) bằng bêtông, nhựa

%

100

2

Số xã có đường ôtô đến trung tâm xã

42

Học tập Bác Thông tin mời gọi đầu tư GTVT Mời dự thầu xây dựng CTGT Kết quả đấu thầu Danh bạ điện thoại
Thăm dò
Thống kê truy cập
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn