Liên kết web
Bản đồ Bộ giao thông vận tải Tuyên truyền an toàn giao thông Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Taxi
Màu sơn và Logo của chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Bạc Liêu (20/05/2020)
Icon Image

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu thông báo Màu sơn và Logo của các doanh nghiệp vận tải khách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Màu sơn và Logo của các doanh nghiệp vận tải khách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. (20/05/2020)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu thông báo Màu sơn và Logo của các doanh nghiệp vận tải khách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Học tập Bác Thông tin mời gọi đầu tư GTVT Mời dự thầu xây dựng CTGT Kết quả đấu thầu Danh bạ điện thoại
Thăm dò
Thống kê truy cập
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn