Thống kê tin bài
Có 8 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/03/2023 ĐẾN NGÀY 31/03/2023
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 20/3/2023 - 24/3/2023) 20/03/2023 14:20 Nguyễn Thị Tú Nguyên
2 An toàn giao thông Cảnh sát giao thông tỉnh “mạnh tay” xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn 13/03/2023 14:47 Nguyễn Thị Tú Nguyên
3 An toàn giao thông Nâng cao chất lượng vận tải bằng xe buýt 13/03/2023 14:45 Nguyễn Thị Tú Nguyên
4 Tin hoạt động Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu phối hợp kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 13/03/2023 14:38 Nguyễn Thị Tú Nguyên
5 Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 13/3/2023 - 17/3/2023) 13/03/2023 10:04 Nguyễn Thị Tú Nguyên
6 Tin hoạt động Sở Giao thông vận tải: Họp mặt Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 09/03/2023 10:38 Nguyễn Thị Tú Nguyên
7 Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 06/3/2023 - 10/3/2023) 06/03/2023 13:17 Nguyễn Thị Tú Nguyên
8 Tin hoạt động Kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe đối với các Cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 03/03/2023 14:30 Nguyễn Thị Tú Nguyên
Có 8 kết quả
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn