Thống kê tin bài
Có 14 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/01/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Vận tải đường bộ , Vận tải khách tuyến cố định Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Hộ kinh doanh Trần Thanh Hải 18/01/2021 10:09 Huỳnh Lộc
2 Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021) 15/01/2021 15:39 Nguyễn Thị Tú Nguyên
3 Vận tải đường bộ , Xe buýt , Taxi , Vận tải khách tuyến cố định , Xe hợp đồng Công văn v/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 15/01/2021 09:11 Huỳnh Lộc
4 Vận tải đường bộ , Xe buýt , Taxi , Vận tải khách tuyến cố định , Xe hợp đồng Công văn v/v triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Bạc liêu 15/01/2021 09:06 Huỳnh Lộc
5 Thu hồi GPLX Quyết định thu hồi GPLX tên Từ Văn Thiện 14/01/2021 09:42 Huỳnh Lộc
6 Vận tải đường bộ , Xe buýt Quyết định v/v Điều chỉnh biểu đồ chạy xe tuyến xe buýt Bạc Liêu- Cầu Đỏ 14/01/2021 09:03 Huỳnh Lộc
7 Vận tải đường bộ , Xe buýt Thông báo biểu đồ chạy xe buýt tuyến từ Bạc Liêu đến Cầu Đỏ 14/01/2021 09:00 Huỳnh Lộc
8 Tin hoạt động Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 11/01/2021 07:46 Nguyễn Thị Tú Nguyên
9 Vận tải đường bộ , Vận tải khách tuyến cố định Thông báo v/v Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Công bố điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Q1 - 2021) 08/01/2021 10:10 Huỳnh Lộc
10 Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021) 08/01/2021 08:39 Nguyễn Thị Tú Nguyên
11 Vận tải đường bộ , Vận tải khách tuyến cố định Công văn v/v phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung có liên quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 07/01/2021 09:31 Huỳnh Lộc
12 Vận tải đường bộ , Vận tải khách tuyến cố định Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 07/01/2021 09:29 Huỳnh Lộc
13 Tin hoạt động Chi bộ Thanh tra Sở GTVT kết nạp đảng viên mới 06/01/2021 15:32 Nguyễn Thị Tú Nguyên
14 Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021) 04/01/2021 09:59 Nguyễn Thị Tú Nguyên
Có 14 kết quả
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn