Thống kê tin bài
Có 2 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/10/2022 ĐẾN NGÀY 31/10/2022
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 An toàn giao thông Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự An toàn giao thông cho cán bộ Hội Cựu chiến binh 03/10/2022 15:07 Nguyễn Thị Tú Nguyên
2 Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 03/10/2022 - 07/10/2022) 03/10/2022 10:56 Nguyễn Thị Tú Nguyên
Có 2 kết quả
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn