Thống kê tin bài
Có 3 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/09/2021 ĐẾN NGÀY 30/09/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Taxi Giấy vận chuyển phục vụ người dân đi cấp cứu và xuất viện (Đợt cấp ngày 13/9/2021) 13/09/2021 16:19 Huỳnh Lộc
2 Vận tải đường bộ , Taxi , Vận tải khách tuyến cố định , Xe hợp đồng , Vận tải hàng hóa đường bộ Hướng dẫn lưu thông hàng hóa trong thời gian giãn cách xã hội 05/09/2021 20:30 Huỳnh Lộc
3 Vận tải đường bộ , Vận tải hàng hóa đường bộ Mẫu phương án vận chuyển hàng hóa 05/09/2021 20:30 Huỳnh Lộc
Có 3 kết quả
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn