Liên kết web
Bản đồ Bộ giao thông vận tải Tuyên truyền an toàn giao thông Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

null Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu: Kế hoạch phối hợp về việc kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tin chuyên ngành
Thứ ba, 03/01/2023, 07:35
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu: Kế hoạch phối hợp về việc kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện Công văn số 4444/UBND-KT ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 12089/BGTVT-VT ngày 18/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch phối hợp  số 39/KHPH ngày 30/12/2022 về việc kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nhằm mục đích tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động quản lý vận tải hành khách; thanh tra, kiểm tra, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động không lành mạnh dưới dạng “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép”, “xe tiện chuyến”  trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần ổn định trật tự vận tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, rà soát nhằm chủ động phối hợp kiểm tra, kiên quyết xử lý các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe cố tình vi phạm về hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; Phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo lực lượng tổ chức thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra phải đảm bảo tính nghiêm minh, đúng theo quy định của pháp luật, thời gian triển khai thực hiện kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Xem cụ thể nội dung Kế hoạch phối hợp tại đây. 

Số lượt xem: 5858

Bài: Phan Thị Diệp

Học tập Bác Thông tin mời gọi đầu tư GTVT Mời dự thầu xây dựng CTGT Kết quả đấu thầu Danh bạ điện thoại
Thăm dò
Thống kê truy cập
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn