Liên kết web
Bản đồ Bộ giao thông vận tải Tuyên truyền an toàn giao thông Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

null Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu: cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023, làm cơ sở thực hiện cho những năm tiếp theo

Tin chuyên ngành
Thứ tư, 14/12/2022, 13:31
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu: cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023, làm cơ sở thực hiện cho những năm tiếp theo

          Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) năm 2022 và dựa trên kế hoạch tổng thể của giai đoạn đến đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã nghiên cứu và xác định những nhiệm vụ cụ thể trong công tác CĐS năm 2023 (Kế hoạch số 37/KH-SGTVT ngày 23/11/2022). Những nhiệm vụ này sẽ đóng vai trò làm nền tảng cơ sở để triển khai nhiệm vụ CĐS cho các năm tiếp theo.

          Trong năm qua, công tác chuyển đổi số của tỉnh nói chung và của Sở GTVT nói riêng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện với những kết quả bước đầu như: Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Sở đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 một cách cẩn thận, bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ GTVT và của UBND tỉnh; đồng thời ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc CĐS của Sở. Đây là những nhiệm vụ nổi bật, cơ bản làm định hướng cho việc thực hiện trong cả giai đoạn. Tuy nhiên, qua đánh giá thì kết quả đạt được trong năm cho thấy vẫn còn chưa thật sự tương xứng với yêu cầu đặt ra. Các nội dung cơ bản như hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số phục vụ các nhiệm vụ chuyên sâu trong CĐS vẫn chưa được trang bị và triển khai; nhận thức về chuyển đổi số của một bộ phận công chức viên chức người lao động (CCVCNLĐ), trong đó có cả công chức, viên chức lãnh đạo quản lý còn mơ hồ, hoặc có nhận thức nhưng chưa đầy đủ về chuyển đổi số; không có nguồn nhân lực chuyên trách về CNTT để tham mưu thực hiện nhiệm vụ CĐS của Sở; việc xây dựng chính quyền điện tử mới thực hiện được một số nội dung cơ bản như cung cấp 93/94 dịch vụ công trực tuyến nhưng số lượng hồ sơ phát sinh chưa nhiều (chiếm khoảng 18,75% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận); quá trình giải quyết công việc nội bộ, quản lý, điều hành có ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhưng chưa dựa trên các nền tảng số; lĩnh vực xây dựng kinh tế số, xã hội số, CĐS trong lĩnh vực GTVT chỉ dừng lại ở việc khuyến khích, tuyên truyền phổ biến, chưa có các hoạt động thiết thực, đi vào chiều sâu.

          Xác định rõ những hạn chế trên, đồng thời với sự nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CĐS và quyết tâm tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, xác định các nội dung nhiệm vụ CĐS cần thực hiện trong năm 2023 với phương châm khắc phục những hạn chế năm trước và xây dựng nhiệm vụ của năm tạo đà bứt phá cho các năm tiếp theo. Mục tiêu trong năm 2023 có 70% trở lên CCVCNLĐ của Sở có nhận thức đúng hơn, đầy đủ hơn, hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác CĐS; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được quản lý, theo dõi tiến độ xử lý trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 30% hồ sơ công việc của Sở GTVT được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê chuyên ngành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được thực hiện qua hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 70% hệ thống máy tính được nâng cấp, phục vụ tốt nhu cầu khai thác, sử dụng của CCVCNLĐ; đầu tư trang thiết bị, nhân lực để thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo lộ trình của tỉnh.

            Trên cơ sở các mục tiêu trên, Sở GTVT xác định 16 nhiệm vụ cần được tiến hành thực hiện trong năm 2023. Trong đó, trước hết và quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nâng cao nhận thức của CCVCNLĐ nhất là vai trò của người đứng đầu về CĐS theo hướng tận dụng tối đa lợi ích, tiềm năng của CNTT và truyền thông; triển khai và tăng cường ứng dụng các nền tảng số vào hoạt động giải quyết công việc nội bộ cơ quan cũng như phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở; khởi động và từng bước xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giao thông vận tải trên nền bản đồ số (GIS); hoàn thành cơ sở dữ liệu để thực hiện báo cáo nhiệm vụ định kỳ trên phần mềm báo cáo nhiệm vụ của UBND tỉnh; nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Sở; thực hiện các giải pháp để khuyến khích tăng cường mức độ sử dụng các DVC trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết công việc trên môi trường điện tử; Tăng cường sự tương tác của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Sở thông qua các tính năng tương tác của mạng xã hội; chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; nghiên cứu, học tập mô hình thông tin công trình (Building information model, viết tắt là BIM) trong công tác quản lý, vận hành cho các công trình giao thông quan trọng có yêu cầu kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước.

          Như vậy, khi các nhiệm vụ CĐS của năm 2023 được thực hiện cơ bản hoàn thành thì việc triển khai Kế hoạch CĐS ở Sở GTVT từ năm 2024 về sau có khả năng được tổ chức thực hiện một cách thuận lợi, có tính khả thi cao.

Xem cụ thể nội dung Kế hoạch tại đây (tải tập tin Kế hoạch) 

Số lượt xem: 9894

Bài: Phan Ngọc Trinh

Học tập Bác Thông tin mời gọi đầu tư GTVT Mời dự thầu xây dựng CTGT Kết quả đấu thầu Danh bạ điện thoại
Thăm dò
Thống kê truy cập
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn