Liên kết web
Bản đồ Bộ giao thông vận tải Tuyên truyền an toàn giao thông Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

null Danh mục Kêu gọi đầu tư các công trình giao thông tại tỉnh Bạc Liêu

Thông tin mời gọi đầu tư GTVT
Thứ tư, 20/05/2020, 08:40
Màu chữ Cỡ chữ
Danh mục Kêu gọi đầu tư các công trình giao thông tại tỉnh Bạc Liêu

Tổng vốn dự kiến kêu gọi đầu tư ước tính: 5.306,91 tỷ đồng

TT

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm thực hiện dự án

Tóm tắt thông số kỹ thuật & tổng mức đầu tư dự kiến

Chủ đầu tư

Ghi chú

1.      

Đường cặp phía đông Tỉnh Đội

Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và giải quyết giảm mật độ lưu thông đoạn từ thị xã Bạc Liêu đến cầu Dần Xây, đang là mối quan tâm của tỉnh trong vấn đề an toàn giao thông nội ô thị xã Bạc Liêu

P8, thị xã Bạc Liêu, Điểm đầu: Đường 23/8, ngã ba Trà Kha;

Điểm cuối: Nối vào đường tránh QL1A (đang xây dựng)

Đường phố chính cấp II, Bm = 18m (phần xe chạy), tải trọng trục xe 10 tấn, cầu cống H30-XB80.

Tổng chiều dài 1.407m + 01 cầu; tổng mức đầu tư 97,97 tỷ đồng, thực hiện 2010 – 2012

UBND thị xã Bạc Liêu

Đang lập dự án

2.      

Cầu Bạc Liêu 5

Đầu tư xây dựng cầu qua kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau mở rộng khu trung tâm thị xã Bạc Liêu về phía Nam (khu vực phường 8), nhằm phát triển cơ sở hạ tầng khu vực nam thị xã, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và hình thành khu văn hóa, giáo dục của tỉnh trong tương lai

Từ cuối đường Trần Huỳnh qua kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Phường 3 và phường 8, thị xã Bạc Liêu

Chiều dài cầu chính khoảng 400m, khổ cầu 12m, tải trọng thiết kế H30-XB80. Tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng, thực hiện 2010 – 2013

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Chưa lập dự án

3.      

Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai

Đầu tư nâng cấp đường Nguyễn thị Minh Khai là cần thiết và cấp bách để kết nối thông suốt từ đường Nam Sông Hậu - cầu Bạc Liêu 2 với đường Cao văn Lầu – Cầu Bạc Liêu 3 – Cầu Kè – vào trung tâm thị xã; nhằm giảm mật độ lưu thông khu vực nội ô thị xã Bạc Liêu, giảm nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Phường 5 và phường 2, thị xã Bạc Liêu

Đường phố chính cấp II, mặt đường 10,5m, tổng chiều dài 2.363m + 01cầu, tải trọng trục xe 10 tấn, cầu cống H30-XB80. Tổng mức đầu tư 187,5 tỷ đồng, thực hiện 2010 – 2013

UBND thị xã Bạc Liêu

Đang lập dự án

4.      

Cầu Hiệp Thành

Đầu tư xây dựng cầu qua kênh 30/4 thuộc tuyến Giồng Nhãn – Gành Hào, nhằm khai thác có hiệu quả tuyến Giồng Nhãn – Gành Hào, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Nam Quốc lộ 1A của tỉnh, kết nối cụm kinh tế Gành hào với trung tâm tỉnh lỵ Bạc Liêu và đi tỉnh Sóc Trăng;

Phường Nhà Mát

Thị xã Bạc Liêu

Khổ cầu 7m, tải trọng H30-XB80. Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, thực hiện 2010 – 2013

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Chưa lập dự án

5.      

Đường từ cầu Bạc Liêu 2 đến đê biển Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường thuộc quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020. Đầu tư xây dựng tuyến đường này nhằm kết nối với hệ thống đường Quốc lộ Nam sộng Hậu góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng như về an ninh quốc phòng.

Điểm đầu phường 5 (TXBL),

Điểm cuối đê biển xã Hiệp Thành (TXBL)

Đường huyện ĐH.37 (cấp VI - mặt 3,5m nền 6,5m), chiều dài 7.4Km, 6 cầu, tải trọng H13-X60. Tổng mức đầu tư: 71 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2010-2012

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang lập dự án

6.      

Đường bờ Tây rạch Ông Bổn

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường thuộc quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020. Đầu tư xây dựng tuyến đường này nhằm kết nối với hệ thống đường Quốc lộ Nam sộng Hậu góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng như về an ninh quốc phòng.

Điểm đầu phường 5 (TXBL), điểm cuối đê biển xã Hiệp Thành (TXBL)

Đường huyện ĐH.38 (cấp VI - mặt 3,5m nền 6,5m), chiều dài 7.4Km, 6 cầu, tải trọng H13-X60. Tổng mức đầu tư: 71 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2010-2012

UBND thị xã Bạc Liêu

Chưa lập dự án

7.      

Đường bờ tây kênh 30/4

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường thuộc quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020. Đầu tư xây dựng tuyến đường này nhằm góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Điểm đầu cầu Kè phường 2 TXBL, điểm cuối đê biển Nhà Mát

Đường huyện ĐH.40 (cấp VI - mặt 3,5m nền 6,5m), chiều dài 5.7Km, 4 cầu, tải trọng H13-X60. Tổng mức đầu tư: 49,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2010-2012

UBND thị xã Bạc Liêu

Đã lập dự án

8.      

Đường Vành đai ngoài - Thị xã Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường thuộc quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020. Đầu tư xây dựng tuyến đường này nhằm kết nối các hệ thống đường giao thông đối nội cũng như đối ngoại các vùng trong khu vực thị xã góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Từ điểm giao với QL 1A ở phía bắc cắt qua khu vực các phường 7, 1, 5, 2, 8 và nối trở lại QL.1A phía bắc TX Bạc Liêu

Đường phố chính cấp I, tổng chiều dài 15Km, 04 cầu (trong đó có 01 cầu lớn), Bm=21m, Bn=40m. Tải trọng thiết kế trục 10T, H30-XB80. Tổng mức đầu tư: 1.033 tỷ đồng, Thời gian thực hiện: 2010-2013

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Chưa lập dự án

9.      

Đầu tư xây dựng đường bờ tây kênh Láng Trâm

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường tỉnh (ĐT.982B) trong qui hoạch phát triển GTVT tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, là tuyến trục ngang nối Quốc lộ 1A với tuyến Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp Láng Trâm;

Bờ tây kênh Láng Trâm, huyện Giá Rai

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường 7m, tổng chiều dài 7,8km+06cầu. Tổng mức đầu tư 113,86 tỷ đồng, thực hiện 2010 – 2013;

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang trình phê duyệt dự án

10.    

Đầu tư xây dựng tuyến đường Xóm Lung Cái Cùng

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường thuộc quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020. Đầu tư xây dựng tuyến đường này tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng như về an ninh quốc phòng.

Điểm đầu: Quốc lộ 1A, điểm cuối đê biển thuộc xã Long Điền Đông huyện Đông Hải

Đường tỉnh ĐT.979B, quy mô đường cấp IV mặt đường 7m, nền đường 9m, tổng chiều dài 13.5Km + 8 cầu, trong đó có 01 cầu lớn bắc qua kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau. Tải trọng thiết kế đường trục xe 10T, cầu cống H30-XB80. Tổng mức đầu tư 610,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2010-2013

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang lập dự án

11.    

Xây dựng cầu Bạc Liêu 4 và đường từ cầu ra đê Biển Đông

Phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư trong khu vực, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị theo quy hoạch và dự kiến đấu nối vào đường cao tốc

Điểm đầu: Quốc lộ 1A, điểm cuối đê biển thuộc xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình - tỉnh Bạc Liêu

Tổng chiều tuyến khoảng 12km, trong đó:  + Đoạn Vành Đai ngoài TP. Bạc Liêu ( giai đoạn I): Đường cấp III mặt đường 9m, nền đường 12m.

+ Đoạn từ cầu Bạc Liêu 4 ra đê biển (ĐH.36): Đường cấp IV mặt đường 6m, nền đường 9m

+ Cầu Bạc Liêu 4( bắc qua kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau) và 06 cầu trên tuyến: Tải trọng thiết kế HL93, hoạt tải 3KPa. - Tổng mức đầu tư khoảng 670 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2010-2015

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang lập dự án

12.    

Đầu tư xây dựng cảng Gành Hào – Bạc Liêu

Tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhất là kinh tế biển và thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009

Huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu

Cảng tổng hợp địa phương (loại II), tiếp nhận tàu có trọng tải 5-10 nghìn DWT và dự kiến lượng hàng thông qua cảng vào năm 2020 là 0,8-1.2 triệu T/năm. Tổng diện tích xây dựng cảng 13ha với Tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2011-2015.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang lập dự án

13.    

Nâng cấp mở rộng đường Cao Văn Lầu

Mở rộng nâng cấp tuyến đường trục chính nối trung tâm thị xã với khu du lịch – kinh tế Nhà Mát và các khu du lịch dọc tuyến (vườn chim và vườn nhãn Bạc Liêu), tạo nên trục đối ngoại đi cụm kinh tế Gành Hào và đi tỉnh Sóc Trăng

Phường 2, 5, Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu

Đường phố chính cấp II, dài 8.739m, tải trọng trục xe 10 tấn, cầu cống H30-XB80, mặt cắt ngang: (7,5+10,5+4,10,5+7,5) = 40 m và (6+10,5+6) = 22,5 m, và các hạng mục vĩa hè, cây xanh, chiếu sáng. Tổng mức đầu tư 296,7 tỷ đồng, thực hiện 2010 – 2013;

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang lập thiết kế BVTC

14.    

Đầu tư xây dựng đường Hộ Phòng -  Gành Hào

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường tỉnh (ĐT.981B) trong qui hoạch phát triển GTVT tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Đông Hải và khai thác thế mạnh của cửa biển Gành Hào về kinh tế biển

Bờ nam kênh xáng Hộ Phòng – Gành Hào, huyện Đông Hải

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường 7m, tổng chiều dài 24km+08cầu. Tổng mức đầu tư 537,5 tỷ đồng, thực hiện 2010 – 2013

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang trình phê duyệt dự án

15.    

Cầu Chủ Chí

Đầu tư xây dựng cầu qua kênh Quản lộ Phụng Hiệp, nối thông tuyến đường Hộ Phòng – Chủ Chí đến Chợ Hội (ĐT.981) và đấu nối với Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực phía bắc kênh Quản lộ Phụng Hiệp thuộc 02 xã Phong Thạnh Tây và Phong Thạnh Tây B

Tại Chợ Chủ Chí – xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai

Chiều dài cầu chính 278,4m, khổ cầu 7m, tải trọng HL93. Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, thực hiện 2010 – 2013

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang trình phê duyệt dự án

16.    

Cầu Long Mỹ

Đầu tư xây dựng mới cầu qua sông Cái Trầu, giáp tỉnh Hậu Giang, nối thông tuyến đường Thống Nhất II (ĐT.978C), huyện Hồng Dân, tạo điều kiện giao lưu kinh tế, văn hóa với tỉnh Hậu Giang, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyện Hồng Dân và Phước Long

Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân

Chiều dài cầu chính 300m, khổ cầu 7m, tải trọng HL93. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, thực hiện 2010 – 2013;

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Chưa lập dự án

17.    

Cầu Hưng Thành

Đầu tư xây dựng cầu Hưng Thành thay thế cầu cũ đã xuống cấp, đồng bộ với dự án nâng cấp mở rộng tuyến Bạc Liêu – Hưng Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống và giao lưu kinh tế, văn hóa với tỉnh Sóc Trăng;

Trên tuyến ĐT.976 Bạc Liêu – Hưng Thành, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi;

Chiều dài cầu chính khoảng 100m, khổ cầu 7m, tải trọng HL93. Tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, thực hiện 2010 – 2013;

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Chưa lập dự án

18.    

Xây dựng cầu tạm Cái Cùng (dạng cầu treo)

Nhằm thông xe tuyến Đê biển, rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa Trung tâm của tỉnh Bạc Liêu với huyện Đông Hải góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Trên tuyến Đê biển Bạc Liêu, huyện Đông Hải

Chiều dài cầu 90m, rộng 5,5m, tải trọng 5T. Tổng mức đầu tư 8,7 tỷ đồng

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang xin chủ trương đầu tư

19.    

Đầu tư xây dựng đường Nguyễn Tất Thành (nối dài)

Đường Nguyễn Tất Thành là một trong những trục đường chính của Thành Phố Bạc Liêu, tuyến đi qua khu trung tâm hành chính của tỉnh, nên việc đầu tư xây dựng tuyến nối vào đường Tôn Đức Thắng ( Nam Sông Hậu), góp phần chỉnh trang đô thị nhằm đưa Thành Phố Bc Liêu trở thành đô thị loại II.

Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Đường phố chính đô thị, tổng chiều dài 407,23m. Tải trọng thiết kế đường trục xe 10T với Bm=2x9,0m, dãy phân cách Bdpc = 2,0m, Vỉa hè 6,5mx2; cống  H30-XB80. Tổng mức đầu tư: 23,1 tỷ đồng, Thời gian thực hiện: 2010-2011

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang thẩm định TKBVTC-TDT

20.    

Đầu tư xây dựng đường về trung tâm xã Hưng Thành (Bạc Liêu - Hưng Thành)

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống và giao lưu kinh tế, văn hóa với tỉnh Sóc Trăng.

Đường tỉnh (ĐT.976) Bạc Liêu – Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi;

Đường cấp III đồng bằng, tổng chiều dài tuyến 12,759km. Tải trọng thiết kế đường trục xe 10T, Bm =6,0m, Blề=2,5mx2, Bnền=12m. Riêng đoạn qua xã Hưng Thành thiết kế là đường đô thị với Bm=4,5mx2, Bdpc = 1,0m, Bvh=2,5mx2. Tổng mức đầu tư 151,78 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 2010 - 2013

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Đang điều chỉnh tổng mức đầu tư

21.    

Đầu tư xây dựng đường từu cầu Kè phường 2 đến Hòa Bình

Tạo mạng lưới giao thông thông suốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Đường huyện (ĐH.43), Điểm đầu giáp ranh TP. Bạc Liêu, điểm cuối giao với ĐT.981B tại thị trấn Hộ Phòng

Đường cấp VI, tổng chiều dài tuyến 30.2Km,

Tốc độ thiết kế 30Km/h, Bm=3,5m, Blề=2x1,5m, Bnền=6,5m.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 55 tỷ đồng, Thời gian thực hiện 2011-2015

UBND huyện Hòa Bình

Chưa lập dự án

22.    

Đầu tư xây dựng đường Lê Thị Hồng Gấm

Tạo mạng lưới giao thông thông suốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Đường huyện (ĐH.32), điểm đầu Giáp ranh tỉnh Sóc Trăng, điểm cuối giao với đường Vành Đai Ngoài Thành phố Bạc Liêu

Đường cấp VI, tổng chiều dài tuyến 8,8Km, tốc độ thiết kế 30Km/h, Bm=3,5m, Blề=2x1,5m, Bnền=6,5m. Tổng mức đầu tư dự kiến: 30 tỷ đồng, Thời gian thực hiện 2011-2015

UBND TP Bạc Liêu

Chưa lập dự án

Số lượt xem: 757

Học tập Bác Thông tin mời gọi đầu tư GTVT Mời dự thầu xây dựng CTGT Kết quả đấu thầu Danh bạ điện thoại
Thăm dò
Thống kê truy cập
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn