SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
0
0
4
7
Tin hoạt động Thứ Năm, 18/07/2019, 08:45

Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiện vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Sở

Ngày 17/7, tại Hội trường, Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải (GTVT), tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiện vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 do đồng chí Bùi Hồng Kỳ, Phó Bí thư Đảng uỷ Sở chủ trì với hơn 70 đảng viên của Đảng bộ Sở tham dự.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiện vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Sở và Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019.

Qua thảo luận tại Hội nghị, các đảng viên đều thống nhất những tháng  đầu năm, mọi hoạt động của Sở đếu tập trung ưu tiên cho tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo giao thông, trật tự ATGT, vận chuyển hành khách, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019; nên việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng các nội dung quy định ở một số chi bộ có phần hạn chế nhưng toàn Đảng bộ đã thực hiện đạt những kết quả nổi bật như: Công tác chính trị tư tưởng được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời mang lại những hiệu quả thiết thực; không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá”. Thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên kịp thời, có hiệu quả; công tác phát triển đảng viên được trú trọng. Thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; không phát hiện đảng viên sai phạm. Lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia tốt việc xây dựng và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của Ngành theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đoàn thể hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ và điều lệ của mỗi tổ chức; có những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm, Đảng uỷ Sở tiếp tục quan tâm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ theo đúng nội dung quy định; nhất là triển khai thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 06/6/2019 của Đảng uỷ khối về Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Lãnh đạo, giám sát việc thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 19/02/2019 của Đảng uỷ Khối, nhất là đánh giá, chấm điểm sau mỗi cuộc họp chi bộ thường kỳ. Đôn đốc các chi bộ triển khai thực hiện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2019 của UBKT Đảng uỷ Sở. Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ Sở học tập chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng với nội dung đúng chuyên đề học tập năm 2019 đã quy định; nhất là việc đăng ký phấn đấu và rèn luyện của từng cá nhân. Chuẩn bị các điều kiện tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc khi có chỉ đạo của Đảng uỷ khối. Lãnh đạo đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tích cực làm tốt công tác tham mưu, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc làm việc, tích cực thực hiện cải cách hành chính, giải quyết TTHC nhanh chóng; rèn luyện đạo đức, văn hóa ứng xử chuẩn mực và thái độ thân thiện trong giải quyết công việc; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Công chức, viên chức và người lao động chấp hành các tiêu chí văn hóa giao thông khi tham gia giao thông. Tích cực hưởng ứng phong trào “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong cơ quan, đơn vị, hộ gia đình.

Tin, ảnh Tạ Anh Tuấn


Số lượt người xem: 491 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày