SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
4
4
2
1
9
Tin hoạt động Thứ Hai, 01/07/2019, 14:20

Quản lý, sử dụng giáo viên dạy lái xe

Ngày 14/6/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Công văn số 3829/TCĐBVN-QLVT&NL về việc quản lý, sử dụng giáo viên dạy lái xe.

 

Xe ô tô tập lái của Trường Cao đẳng ngề số 9 – Chi nhánh Bạc Liêu

Trước tình trạng các cơ sở dạy lái xe ô tô, đến nay có nhiều giáo viên dạy thực hành lái xe đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn nhưng có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với dạy thực hành lái xe, chưa đủ trình độ về ngoại ngữ, tin học theo quy định. Vấn đề này, Tổng cục Đường bộ có ý kiến cụ thể:

1. Về tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên: Giáo viên dạy lái xe phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 53, khoản 4 Điều 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp; khoản 5 Điều 1 Nghị định số 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; mục 1 Chương II Thông tư 08. 

2. Về chuyên ngành đào  tạo phù hợp: Tổng cục Đường bộ đã có văn bản số 3639/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 10/6/2019 báo cáo đề xuất Bộ GTVT thống nhất với Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội để công nhận các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ kỹ năng nghề của giáo viên dạy thực hành lái xe tương đương với các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư 08.

3. Về việc công nhận tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ:  Tại Văn bản số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Bộ Nội vụ về việc công nhận tương đương chứng chỉ ngoại ngữ như sau: 

- Trình độ A cấp theo Quyết định số 177/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/1993 (quyết định 177) và trình độ A1 cấp theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 (Quyết định 66) tương đương bậc 1 của khung 6 bậc cấp theo thông tư số 01/2014/BGDĐT ngày 21/01/2014 (thông tư 01/2014/BGDĐT).

- Trình độ B cấp theo Quyết định số 177 và trình độ A2 cấp theo Quyết định số 66 tương đương bậc 2 của khung 6 bậc cấp theo thông tư số 01/2014/BGDĐT…

4. Về việc công nhận tương đương của các chứng chỉ tin học: Tại Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và đào tạo – Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn việc công nhận tương đương chứng chỉ tin học như sau: Các chứng chỉ tin hoặc A, B, C đã cấp trước ngày 31/12/2016 theo Quyết định số 21/2000/BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có giá trị trương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

5. Viêc sử dụng giáo viên dạy lái xe, người lao động là người cao tuổi thực hiện theo quy định tại Điều 166 và Điều 167 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2013 và hợp đông lao động quy định tại Chương III Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13.       

  Tổng cục Đương bộ cũng đề nghị Sở Giao thông vận tải hướng dẫn cơ sở đào tạo lái xe ô tô liên hệ với các cơ sở đạo tạo ngoại ngữ, tin học có đủ điều kiện để tổ chức các lớp học, kiểm tra cấp chứng nhận trình độ theo quy định cho đội ngũ giáo viên còn thiếu trong thời gian sớm nhất để đáp ứng nhu cầu đào tạo lái xe của người dân. 

                                                                                    Tin và ảnh: Tạ Anh Tuấn


Số lượt người xem: 797 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày