SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
5
3
8
8
Tin hoạt động Thứ Năm, 31/01/2019, 16:30

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Ngày 31/01, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải (GTVT), Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GTVT tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho hơn 80 đảng viên của Đảng bộ Sở GTVT, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Lưu Văn Liêm, Bí thư Đảng uỷ Khối và đồng chí Lê Quốc Khởi, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Sau khi được học tập và quán triệt, các đảng viên viết bản thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân

                                                                                                Tin, ảnh Tạ Anh Tuấn


Số lượt người xem: 441 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày