SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
4
3
8
5
8
Thông báo Thứ Tư, 18/01/2012, 10:05

Lịch trực Tết Nguyên đán năm 2012 của Ban Quản lý Dự án công trình giao thông

Ngày trực Tết

 

Họ và tên

Số điện thoại

Ghi chú

28
(Ngày 21/01/2012)

1

Lê Thanh Nhã

0918039789

 

2

Mã Tấn Minh

0983888445

 

3

Tăng Quốc Chinh

0979977775

 

29
(Ngày 22/01/2012)

1

Lê Thanh Nhã

0918039789

 

2

Mã Chiêu Bình

0983232141

 

01
(Ngày 23/01/2012)

1

Lương Qúi Thái

0918240202

 

2

Phạm Hồng Khanh

0944881980

 

3

Trương Văn Tỷ

0908656696

 

4

Nguyễn Phong Vũ

01237402216

 

02
(Ngày 24/01/2012)

1

Lương Qúi Thái

0918240202

 

2

Phan Hà Hoan

0918071762

 

03
(Ngày 25/01/2012)

1

Lương Qúi Thái

0918240202

 

2

Lý Trường Kỳ

0949080181

 

3

Trương Văn Tỷ

0908656696

 

04
(Ngày 26/01/2012)

1

Tạ Hàn Phong

0945427686

 

2

Huỳnh Nguyễn Bảo Cương

0918228211

 

3

Phạm Minh Tuấn

0983828204

 

4

Trần Chí Phong

0949151415

 

05
(Ngày 27/01/2012)

1

Nguyễn Chí Khanh

0918161272

 

2

Trần Danh Thơ

0914644802

 

06
(Ngày 28/01/2012)

1

Nguyễn Chí Khanh

0918161272

 

2

Vương Hải Triều

0903119984

 

07
(Ngày 29/01/2012)

1

Nguyễn Chí Khanh

0918161272

 

2

Trần Mạnh Tường

01222800949

 

3

Pham Văn Thêm

0949484904

 

 


Số lượt người xem: 2450 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày