SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
4
3
7
9
7
Thông báo Thứ Tư, 18/01/2012, 10:25

Lịch trực Tết Nguyên đán năm 2012 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải

 

 

Ngày nghỉ

Ghi chú

STT

Tên đơn vị trực

21/01

22/01

23/01

24/01

25/01

26/01

27/01

28/01

29/01

 

 

28/12 ÂL

29/12 ÂL

Mùng 1

Mùng 2

Mùng 3

Mùng 4

Mùng 5

Mùng 6

Mùng 7

Trực lãnh đạo

1

Bùi Quang Luân

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

2

Lê Hồng Quang

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

3

Nguyễn Trường Hận

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

Trực Kiểm tra, xử lý

1

Đặng Ngọc Mai

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Quốc Hoàng

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

3

Trang Quang Vinh

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

4

Huỳnh Thị Tiếng

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5

Phạm Thị Be

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

6

Nguyễn Thị Út Hờn

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

7

Phan Thị Diệp

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

8

Võ Văn Đậm

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

9

Lâm Bá Thắng

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

10

Nguyễn Văn Thịnh

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

11

Huỳnh Phan Anh Việt

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

12

Phan Trung Hiếu

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

13

Hồ Sỹ Dần

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

14

Hứa Văn Danh

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Lê Minh Triều

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

16

Lê Văn Quan

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Trương Thanh Liêm

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

18

Huỳnh Phi Hồng

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

19

Nguyễn Hoàng Ngươn

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

20

Phan Ngọc Hiền

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

21

Trần Chiến Thắng

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

22

Phạm Ngọc Thân

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Trực địa bàn huyện Phước Long - Hồng Dân: 

1

Lưu Văn Hoàng

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

2

Lê Thanh Vũ

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

3

Nguyễn Thanh Quang

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

4

Trần Minh Hải

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

5

Võ Văn Hoàng

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

6

Dương Quốc Việt

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

7

Triệu Văn Hoàng

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Trực địa bàn huyện Giá Rai - Đông Hải:

1

Trần Hữu Vĩnh

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

2

Nguyễn Văn Phúc

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

3

Nguyễn Hoàng Hôn

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

4

Nguyễn Hoàng Nhân

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

5

Quách Tấn Khương

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

6

Lê Văn Đậm

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

7

Nguyễn Thanh Bình

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

8

Dương Việt Triều

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

9

Nguyễn Văn Cảnh

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 


Số lượt người xem: 1944 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày