SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
4
4
2
1
4
Tin hoạt động Thứ Sáu, 28/02/2020, 13:50

Đại hội chi bộ Thanh tra Sở GTVT

Ngày 28/02, tại Hội trường Sở GTVT, Chi bộ Thanh tra Sở tiến hành Đại hội XIII nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chi Bùi Hồng Kỳ, Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải.

 

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2020, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2022 đều phân tích và chỉ ra nguyên nhân, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đề ra các giải pháp để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Trên cơ sở đó xây dựng Chi bộ Thanh tra Sở trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Sở.

Tham dự Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra mục tiêu nhiệm kỳ tới là: Bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ Sở, mục tiêu, định hướng của Sở, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tham mưu cho Ban chấp hành trong công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát; tập trung xây dựng chuẩn hoá lực lượng Thanh tra Sở theo Nghị định số 57/2013/NĐ-CP và Thông tư số 68/2013/TT-BGTVT; phổ biến quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đảng viên tích cực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; quan tâm bồi dưỡng cán bộ có năng lực và phẩm chất chính trị vững vàng tạo nguồn cán bộ có chất lượng; chú trọng và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khuyến khích cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động phong trào, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 kết nạp từ 02 đảng viên mới trở lên và tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Cùng với báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, trong Đại hội này tất cả đảng viên đã thực hiện trách nhiệm của mình, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành khoá mới gồm 5 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực lãnh đạo, điều hành để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2020– 2022; đồng chí Nguyễn Minh Giang tiếp tục được bầu làm Bí thư, đồng chí Lưu Văn Hoàng được bầu làm Phó Bí thư chi bộ.

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2022

                                                                                     Tin và ảnh Tạ Anh Tuấn


Số lượt người xem: 623 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày