SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
3
0
3
0

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

  

1. Giám đốc NGÔ HỮU DŨNG:

 

a) Lãnh đạo chung, quản lý mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi mặt hoạt động của Sở theo quy định;

 

 b) Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành Giao thông vận tải tỉnh; công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Thanh tra, Hợp tác đối ngoại.

 

  c) Phê duyệt phân khai vốn sự nghiệp, kinh phí hoạt động và phê duyệt các hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở các dự án quy định.

 

d) Cấp giấy phép đào tạo lái xe.

 

e) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị:

 

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;

 

- Thanh tra Sở.

 

f)  Kiêm chức danh:

 

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở;

 

- Chủ tịch Hội đồng xét duyệt khoa học, sáng kiến của Sở;

 

- Trưởng ban phòng chống tham nhũng Sở;

 

- Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở;

 

- Phó ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Bạc Liêu;                         

 

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quỹ Bão trì đường bộ Tỉnh Bạc Liêu;

 

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự của Sở;

 

- Các Ban chỉ đạo do Tỉnh phân công.

 

 2. Phó Giám đốc BÙI HỒNG KỲ:

 

a) Giúp Giám đốc thực hiện công tác kỹ thuật Ngành, quản lý nhà nước về quản lý giao thông, khai thác và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông.

 

b) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị:

 

- Phòng quản lý giao thông;

 

- Đoạn quản lý Đường bộ & Đường sông;

 

c) Ký các loại văn bản của Sở Giao thông vận tải:

 

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán;

 

- Thẩm định An toàn giao thông và môi trường;

 

- Thẩm định và phê duyệt hồ sơ quản lý, bảo trì đường bộ, đường sông;

 

- Thẩm định thiết kế hoán cải phương tiện vận tải;

 

- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải;

 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật & bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo;

 

- Giấy phép cho phương tiện quá khổ, quá tải lưu hành;

 

- Giấp phép thi công;

 

- Các loại văn bản khác liên quan và Giám đốc phân công.

 

d) Kiêm chức danh:

 

- Phụ trách công tác Khoa học – Kỹ thuật của Sở;

 

- Phó chủ tịch Hội đồng xét duyệt khoa học, sáng kiến của Sở;

 

- Phụ trách công tác nghiệm thu công trình;

 

- Chính ủy Ban Chỉ huy quân sự của Sở;

 

- Các ban chỉ đạo do tỉnh phân công.

 

3. Phó Giám đốc LƯƠNG PHƯƠNG ĐÔNG:

 

a) Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, công nghiệp, kinh tế tập thể, công tác giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới và công tác Giải phóng mặt bằng các dự án Sở quản lý.

 

b) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị:

 

- Bộ phận Quản lý Vận tải của Phòng Quản lý vận tải & phương tiện - người lái;

 

- Ban Quản lý Bến xe tàu.

 

c) Ký các loại văn bản của Sở Giao thông vận tải:

 

- Giấy phép bến thủy nội địa;

 

- Các loại giấy phép về hoạt động vận tải đường bộ và đường thủy nội địa.

 

- Cấp và thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô và các loại phù hiệu cho phương tiện;

 

- Các văn bản liên quan công tác GPMB;

 

- Các loại văn bản khác liên quan và Giám đốc phân công.

 

            d) Kiêm các chức danh:

 

- Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở;

 

- Phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở;;

 

- Các Ban chỉ đạo do Tỉnh phân công.

 

4. Phó Giám đốc NGUYỄN TRƯỜNG HẬN:

 

a) Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước về Thanh tra, pháp chế, Phương tiện - người lái và công tác cải cách hành chính của Sở. Được Giám đốc ủy quyền xử lý công việc hành chính hàng ngày của Sở.

 

b) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị:

 

- Bộ phận quản lý phương tiện - người lái của phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện – người lái;

 

- Văn phòng Sở.

 

c) Ký các loại văn bản của Sở Giao thông vận tải:

 

- Giấy chứng nhận thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn, phương tiện thủy nội địa;

 

- Giấy chứng nhận cở sở dạy nghề, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

 

- Giấy phép lái xe, Giấy phép tập lái cơ giới đường bộ;

 

- Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;

 

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;                       

 

- Giấy xóa đăng ký các phương tiện vận tải thủy nội địa;

 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng;

 

- Giấy di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.

 

- Các loại văn bản khác liên quan và Giám đốc phân công.

 

            d) Kiêm các chức danh:

 

- Phó ban phòng chống tham nhũng của Sở;

 

- Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Sở;

 

- Các Ban chỉ đạo do Tỉnh phân công.