SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
3
0
4
7

KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA – HÀNH KHÁCH NĂM 2012

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

STT

DANH MỤC

Đơn vị tính

Kế hoạch

2012

Ghi chú

1

2

3

4

5

A

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

 

 

 

1

Khối lượng vận chuyển

1000 tấn

6.500

 

2

Lượng luân chuyển

1000 tấn.km

325.500

 

a

Vận tải đường bộ

 

 

 

 

Khối lượng vận chuyển

1000 tấn

4.125

 

 

Lượng luân chuyển

1000 tấn.km

213.247

 

b

Vận tải đường sông

 

 

 

 

Khối lượng vận chuyển

1000 tấn

2.375

 

 

Lượng luân chuyển

1000 tấn.km

112.253

 

B

VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

 

 

 

1

Khối lượng vận chuyển

1000 HK

52.200

 

2

Lượng luân chuyển

1000 HK.km

1.231.000

 

a

Vận tải đường bộ

 

 

 

 

Khối lượng vận chuyển

1000 HK

46.542

 

 

Lượng luân chuyển

1000 HK.km

1.094.099

 

b

Vận tải đường sông

 

 

 

 

Khối lượng vận chuyển

1000 HK

5.658

 

 

Lượng luân chuyển

1000 HK.km

136.901

 

C

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

 

 

 

1

Tỷ lệ ấp có đường giao thông nông thôn (liên ấp) bằng bêtông, nhựa

%

100

 

2

Số xã có đường ôtô đến trung tâm xã

42