SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
4
3
8
0
8
An toàn giao thông Thứ Sáu, 06/04/2012, 07:10

Kế hoạch Xây dựng mô hình ‘‘Bến thủy nội địa văn hóa, an toàn’’

Thực hiện công văn số 146/UBATGTQG ngày 22/4/2011 của Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia về việc phát động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào ‘‘văn hóa giao thông với bình yên sông nước’’ và công văn số 98/CTHĐ-BCĐ ngày 16/8/2011 của Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng phong trào ‘‘văn hóa giao thông với bình yên sông nước’’ (viết tắt là BCĐ cuộc vận động) về Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào ‘‘văn hóa giao thông với bình yên sông nước’’. BCĐ cuộc vận động xây dựng mô hình ‘‘Bến thủy nội địa văn hóa, an toàn’’ cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng mô hình ‘‘Bến thủy nội địa văn hóa, an toàn’’ gắn với cuộc vận động xây dựng phong trào ‘‘văn hóa giao thông với bình yên sông nước’’ để thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm, lấy đó làm mô hình tiêu biểu nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh;

- Tạo bước chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức của người tham gia hoạt động vận tải hành khách và bến cảng; từng bước hình thành thói quen ứng xử có văn hóa, văn minh lịch sự và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa của người khi tham gia giao thông;  

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trong công tác quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa; góp phần làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông đường thủy nội địa trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

II. TIÊU CHUẨN MÔ HÌNH ‘‘BẾN THỦY NỘI ĐỊA VĂN HÓA, AN TOÀN’’

1. Điều kiện hoạt động đối với bến hàng hóa và hành khách dọc tuyến :

- Không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật ; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra, vào an toàn, thuận lợi ;

- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền ;

- Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn ; luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định ;

- Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định ;

- Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của bến ;

- Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện quy định trên, phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm ;

- Đối với bến hành khách dọc tuyến có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện ; có nhà chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé ; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống ;

- Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

2. Trách nhiệm của chủ bến thủy nội địa :

- Thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định của pháp luật ;

- Trường hợp chấm dứt hoạt động, chủ bến phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép hoạt động bến để ra quyết định đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa ;

- Duy trì điều kiện an toàn công trình, vùng nước bến theo quy định;

- Không xếp hàng hóa hoặc đón trả hành khách xuống phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không đủ giấy tờ quy định;

- Không xếp hàng hóa quá kích thước hoặc quá trọng tải cho phép hoặc nhận hành khách quá số lượng theo quy định;

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm (nếu bến chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm);

- Có phương án cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, chủ động trong cứu người, hàng hóa, phương tiện khi xảy ra tai nạn; báo cáo và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; khắc phục hậu quả tai nạn và ô nhiễm môi trường (nếu có);

- Chấp hành các quy định bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão;

- Thiết bị xếp dỡ phải bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, người điều khiển thiết bị xếp dỡ phải có chứng chỉ chuyên môn theo quy định;

- Không xếp dỡ hàng hóa hoặc đón trả hành khách cho phương tiện khi phương tiện chưa được cấp Giấy phép vào cảng, bến thuỷ nội địa;

- Tuân thủ sự điều động của Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến trong việc cứu người, hàng hóa, phương tiện khi có tai nạn xảy ra trong vùng nước bến thủy nội địa và trong việc phòng chống lụt bão;

- Tạo điều kiện và phối hợp với Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong vùng nước cảng bến;

- Chịu sự kiểm tra, giám sát và xử lý của cơ quan có thẩm quyền về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thong;

- Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là trộm cấp, cướp giật, cờ bạc, gây rối.

3. Trách nhiệm của thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện khi phương tiện thủy hoạt động tại vùng nước bến thủy nội địa:

- Chỉ được cho phương tiện neo đậu tại những nơi do Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến chỉ định và không được tự ý thay đổi vị trí;

- Tuân thủ nội quy bến và các quy định về phòng chống lụt bão; chấp hành lệnh điều động của Cảng vụ trong các trường hợp khẩn cấp;

- Khi phương tiện bị trôi dạt hoặc bị thay đổi nơi neo đậu do các nguyên nhân khách quan khác, phải tiến hành ngay các biện pháp xử lý thích hợp và báo cho Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến biết;

- Khi đã neo đậu an toàn tại các nơi được chỉ định, thuyền trưởng phải phân công thuyền viên trực ca để duy trì máy móc, trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, động cơ chính của phương tiện luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động để xử lý kịp thời những trường hợp trôi neo, đứt dây, mắc cạn và các sự cố khác;

- Trường hợp phát hiện trên phương tiện thủy có người, động vật mắc bệnh truyền nhiễm hoặc thực vật có khả năng gây bệnh phải báo ngay cho Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến, các cơ quan chức năng có liên quan và đưa phương tiện neo đậu tại khu vực riêng để có biện pháp xử lý;

- Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa hoặc đón trả hành khách phải kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm an toàn lao động, nếu phát hiện dấu hiệu không an toàn, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện phải đình chỉ ngay để có biện pháp khắc phục;

- Nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hành vi:

+ Tự ý đưa phương tiện vào xếp, dỡ hàng hóa hoặc đón trả hành khách khi chưa được cấp Giấy phép vào cảng, bến thuỷ nội địa;

+ Sử dụng tín hiệu tùy tiện;

+ Bơm xả nước bẩn, đổ rác thải, các hợp chất có dầu, các loại chất độc khác xuống vùng nước bến;

+ Cản trở hoặc gây khó khăn cho người thi hành công vụ, thuyền viên của phương tiện thủy khác đi qua phương tiện mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thành phố chủ trì tổ chức công tác phổ biến, tuyên truyền mô hình ‘‘Bến thủy nội địa văn hóa, an toàn’’ đến chủ khai thác bến thủy nội địa, thuyền trưởng, người lái phương tiện, người tham gia giao thông trên đường thủy nội địa; tổ chức xây dựng thí điểm tại một số bến thủy nội địa có đủ điều kiện trong huyện, thành phố để rút kinh nghiệm nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Các lực lượng như Cảng vụ đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy, Thanh tra giao thông, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, buộc người vi phạm chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, để từng bước hình thành thói quen tốt đối với người tham gia giao thông.

3. Ban Chỉ đạo cuộc vận động thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, các ngành, các cấp chính quyền địa phương kịp thời chấn chỉnh những vấn đề bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Thời gian triển khai thực hiện thí điểm mô hình ‘‘Bến thủy nội địa văn hóa, an toàn’’ từ nay đến cuối năm 2012. Kết thúc thời gian trên các đơn vị tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo cuộc vận động (địa chỉ : số 9 Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; ĐT 07813953147 – Fax 07813957602).

Yêu cầu các đơn vị, các ngành, các cấp chình quyền địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện mô hình này./.

 


Số lượt người xem: 2702 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày